Avtal

När en anställd är tjänstledig görs avdrag från månadslönen enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även många företag, som inte är kollektivavtalsbundna, är det vanligt att avdrag görs per arbetsdag när ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar. Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag per kalenderdag, alltså även för lediga dagar och lördagar, söndagar och helgdagar. Uträkningsformler finns under ordet tjänstledighetsavdrag.

På företag som har anställda som går på schema av olika längd är det vanligt att man i stället använder kalenderdagsfaktor, när avdrag görs från månadslönen. Kalenderdagsfaktorn räknas ut genom att man delar antalet kalenderdagar i schemaperioden med antalet arbetsdagar i schemaperioden. Om en anställd arbetar fem av veckans sju dagar blir kalenderdagsfaktorn 7/5 = 1,40. Därför brukar man också i avtal kalla den här regeln för 1,4-regeln.

Exempel

Stina har ett rullande treveckorsschema. Hon arbetar enligt följande:

Vecka 1: måndag, tisdag, onsdag, torsdag

Vecka 2: tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag

Vecka 3: måndag, tisdag, onsdag, fredag,

kalenderdagsfaktor_01

Om Stina är tjänstledig en arbetsdag räknas avdraget för dagen ut genom att man räknar ut vad lönen per kalenderdag blir. Denna multipliceras sedan med kalenderdagsfaktorn 1,61.

Exempel

Stina har 18 500 kronor i månadslön. Hon arbetar enligt ovanstående schema. Hon är tjänstledig hela vecka 3.

kalenderdagsfaktor_02

Hennes månadslön den månad vi gör ledighetsavdrag:

kalenderdagsfaktor_03

Kommentar

I avtal för tjänstemän är avdraget beroende av hur många arbetsdagar som ingår i ledighetsperioden. Använder man i stället kalenderdagsfaktor räknar man hela tiden med en lön per kalenderdag men uppräknad med kalenderdagsfaktorn. Avdraget sker sedan hela tiden för de arbetsdagar som ingår i ledighetsperioden.

Vid semesteruttag brukar man räkna med en arbetsdagskvot eller s.k. semesterkvot. Den räknas ut genom att man tar antalet möjliga arbetsdagar i schemaperioden och delar med antalet arbetsdagar i schemaperioden. Semesterkvoten används sedan för att räkna ut hur många semesterdagar som går åt under semesterperioden.