Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Konstförening

På många företag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på sådana kan vara konstföreningar och idrottsföreningar.

En konstförening startas av de anställda, en styrelse eller liknande utses och man beslutar om en viss medlemsavgift. I föreningen kan sedan olika aktiviteter förekomma, t.ex. museibesök eller besök på utställningar. Vanligt är också att man någon gång per år har utlottning av konstverk, som köpts in för de avgifter som medlemmarna betalat.

Företaget har egentligen ingen del i en sådan här förening och de anställda kan inte kräva några speciella aktiviteter från företagets sida. Företaget kanske upplåter en lokal för konstföreningens möten och hjälper till med uppbörd av medlemsavgift. Det är vanligt att avgiften betalas via löneavdrag.

Löneavdraget ska ske från den anställdes nettolön, d.v.s. lönen efter skatt. Avgiften förmedlas sedan till konstföreningens post- eller bankgiro. Företaget och konstföreningen kommer sedan överens om överföring av avgifterna. Det kan ske varje månad, kvartal eller annan tidpunkt.

Kommentar

Det kanske inte är någon stor administration att dra avgifterna till konstföreningen från nettolönen, men några saker bör man tänka på. Det är viktigt att komma överens om hur avgiften ska hanteras vid sjukdom, föräldraledighet eller annan ledighet, t.ex. att avgiften ackumuleras som en nettolöneskuld, som betalas tillbaka när den anställde återgår i arbete. Medlemskapet bör bekräftas skriftligt med angivande uppsägningstid, så att inte medlemskapet kan avslutas från den ena dagen till den andra.