Skattefri förmån för den anställde.

Se även

massage