Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Lagstadgade socialavgifter

Lag

I Sverige finansieras socialförsäkringen av skatter och avgifter. I lag (2000:980) om socialavgifter framgår att avgifterna är av två slag, socialavgifter och allmän pensionsavgift. Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.