Lag

I Inkomstskattelag (1999:1229) finns regler gällande vilka förmåner en arbetsgivare skattefritt kan tillhandahålla sina anställda och ett exempel på en sådan förmån är motion och friskvård av enklare slag och mindre värde. Det är frivilligt för arbetsgivaren att bestämma om man vill erbjuda sina anställda motions- och friskvårdsförmåner men en förutsättning för skattefrihet är att förmånen erbjuds alla anställda inklusive tillfälligt anställa, vikarier, m.fl. Det får heller inte vara möjligt att byta förmånen mot kontanter.

Med ”enklare slag och mindre värde” avses exempelvis gruppträningspass på ett vanligt förekommande träningscenter som t.ex. Friskis och Svettis, styrketräning, innebandy, kostrådgivning, massage, stresshantering m.fl. Enligt ett ställningstagande från juni 2020 anser Skatteverket att även motions- och friskvårdsaktiviteter som tillhandahålls via internet eller mobilappar är godkända. Skatteverket tillhandahöll tidigare en exempellista på godkända motions- och friskvårdsaktiviteter men den togs bort per 31 december 2021. Anledningen var att listan kommit att ses som en fullständig förteckning över tillåtna aktiviteter vilket inte var fallet.

Fram till nyligen räknades inte slalom, ridning, segling, golf m.fl. som skattefri motionsförmån men i januari 2018 kom ett ställningstagande från Skatteverket som fastslog att även denna typ av aktiviteter nu kan erbjudas. Viktigt att observera är att det alltid bara är själva aktiviteten som kan tillhandahållas skattefritt. Utrustning för att utföra aktiviteten omfattas alltså inte av skattefrihet.

Arbetsgivaren kan heller inte betala personliga startavgifter i idrottsevenemang som Stockholm maraton, Vasaloppet, Vätternrundan o.s.v. Om arbetsgivaren gör det uppstår en skattepliktig förmån som den anställde ska beskattas för och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Däremot kan arbetsgivaren betala startavgifter för lag där flera anställda från företaget är med. I det senare fallet är det en skattefri förmån.

Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda tillgång till exempelvis motionsanläggning eller gym i sina egna lokaler eller så kan arbetsgivaren teckna avtal med en extern motionsanläggning dit de anställda får gå. Avgiften på externa motionsanläggningar kan subventioneras helt eller delvis. Vanligast är nog dock att de anställda själva får välja motions- eller friskvårdsaktivitet och i efterhand få ersättning för sitt utlägg, s.k. friskvårdsbidrag. Också i detta fall gäller att det måste handla om ”enklare slag och mindre värde”.

Tidigare fanns inga angivna beloppsgränser för dessa förmåner men enligt ställningstagandet från januari 2018 så är friskvårdbidraget numera begränsat till 5000 kr. Enligt ställningstagandet är det också tillåtet att kombinera friskvårdsbidrag om max 5000 kr med olika motions- och friskvårdsförmåner men samtliga aktiviteter måste vara av enklare slag och mindre värde. Om aktiviteten eller behandlingen är av engångskaraktär får värdet inte överstiga 1000 kr per gång som aktiviteten eller behandlingen nyttjas.

Arbetsgivaren bestämmer alltså själv om man vill erbjuda friskvårdsförmåner och kan även sätta en begräsning på vilka typer av aktiviteter eller behandlingar som man tillåter. Självklart måste arbetsgivaren hålla sig inom de ramar som Skatteverket har satt upp.

Bokföring

Motion och friskvård är en skattefri förmån för den anställde. Arbetsgivarens utgift debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader.

Beskattning

Värdet av skattefri motion och friskvård inte ingå i underlaget för preliminärskatteberäkning och det är inte heller underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.