Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Nyårsafton, nyårsdagen

En anställd som är avlönad med timlön avlönas inte med timlön under helgdagar som infaller på en vardag. I stället utbetalas helglön för sådana dagar.

En anställd som arbetar på en helgdag kan också få ersättning för obekväm arbetstid. Ersättningen storlek är beroende av vilket kollektivavtal som gäller.