Lag

I arbetstidslag (1982:673) finns inga bestämmelser om ersättning för arbetad övertid. Regler för detta finns i kollektivavtal för olika branschområden.

Avtal

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid, arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning, till skillnad mot arbetstidslagen där övertid räknas efter fullgjord veckoarbetstid. Inom PTK-området skiljer man på övertidsarbete på s.k. enkel övertid och övertidsarbete på annan tid, s.k. kvalificerad övertid.

Enkel övertid

För övertidsarbete klockan 06.00-20.00 helgfria måndagar-fredagar

overtidsersattning-01

alternativt

För övertidsarbete de två första timmarna vid övertidstillfället

overtidsersattning-01

I övertidsersättningen per timme ingår lön för den arbetade tiden, extra kompensation för övertidsarbetet samt semesterersättning.

Kvalificerad övertid

För övertidsarbete efter klockan 20.00 helgfria måndagar-fredagar, lördag, söndag och helgdag.

Övertidsarbete på vardagar som är arbetsfria för den heltidsarbetande enskilde tjänstemannen samt på midsommarafton, julafton och nyårsafton jämställs med övertidsarbete på ”annan tid”.

alternativt

Efter två timmars övertidsarbete samt övertidsarbete på lördag, söndag och helgdag samt på midsommarafton, julafton och nyårsafton jämställs arbetet med övertidsarbete på ”annan tid”.

overtidsersattning-02

I övertidsersättningen per timme ingår lön för den arbetade tiden, extra kompensation för övertidsarbetet samt semesterersättning.

När man använder divisorerna 94 och 72 skall eventuell deltidslön räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

overtidsersattning-03

Omräkning till heltidsmånadslön

overtidsersattning-04

Bokföring

Ersättning för arbetad övertid är en kontant bruttolön som debiteras lämpligt konto i kontogruppen 70 eller 72.

Beskattning

För den anställde

Den kontanta övertidsersättningen betraktas som kontant bruttolön och beskattas i normalfallet enligt preliminärskattetabell. Enligt vilken preliminärskattetabell som skatt ska beräknas bestäms av vilken kommun den anställde är folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret.

För företaget

Den kontanta övertidsersättningen är kontant bruttolön som är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på företagets arbetsgivardeklaration.

Kommentar

Den kontanta övertidsersättningen på PTK-området inkluderar semesterlön och betalas ut direkt vid utbetalningen av övertidsersättningen. Detta är viktigt att tänka på när företaget beräknar sin totala semesterskuld till de anställda.