Lag

Bestämmelser om intern eller extern representation finns i inkomstskattelag (1999:1229). Här finns också bestämmelser om när en kostförmån uppstår. I allmänhet uppstår ingen kostförmån när arbetsgivaren betalar måltid vid representation. Förutsättningen är dock att den anställde som deltar i representationen har med representationens syfte att göra.

Arbetsgivaren kan också stå för kostnaden för mat i samband med övertidsarbete.

Generellt är sådan övertidsmat en skattepliktig förmån. Skatteverket gör dock skillnad om måltiden består av en smörgås och lättöl, frukt eller ett wienerbröd till kaffet. Då kan måltiden betraktas som en skattefri personalvårdsförmån. Men betalar arbetsgivaren en fullständig måltid, t.ex. en varmrätt av karaktär dagens rätt, är detta en skattepliktig kostförmån. Hit räknas också t.ex. pizzor och hamburgare.

Bokföring

Om arbetsgivarens utgifter för kosten kan särredovisas debiteras vid inköpstillfället konto 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider eller konto 7380 Kostnader för förmåner för anställda. Arbetsgivaravgifter på kostförmånen debiteras konto 7512 Sociala avgifter för förmånsvärden.

Beskattning

För den anställde

Om en skattepliktig förmån uppstår för en måltid ska den anställde påföras ett förmånsvärde som under 2024 är 120 kronor för lunch eller middag och 60 kronor för frukost. Förmånsvärdet är underlag för beräkning av preliminärskatt.

För arbetsgivaren

Förmånsvärdet för en måltid ökar arbetsgivarens underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.