För att öka möjligheterna för arbetslösa att få ett arbete kan arbetslösa anvisas arbetspraktik.