Innehåll

Vid olika tillfällen kan en arbetsgivare behöva inhämta registerutdrag från Försäkringskassan.

Behovet av ett registerutdrag kan finnas för att räkna ut semesterlönegrundande tid vid t.ex. föräldraledighet. Endast de dagar där föräldrapenning betalas ut är semestergrundande upp till 120 dagar per förälder och upp till 180 dagar för ensamstående.

Vid frånvaro med tillfällig föräldrapenning är alla dagar den betalas ut semestergrundande. Därför kanske arbetsgivaren behöver försäkra sig om att tillfällig föräldrapenning verkligen betalats ut.

En arbetsgivare kan inte begära registerutdrag från Försäkringskassan utan detta måste göras av den anställde själv. Den anställde kan dock inte neka till att lämna dessa uppgifter om arbetsgivaren begär det.

På Försäkringskassans hemsidawww.forsakringskassan.sefinns en blankett som kan laddas ner, skrivas ut och ges till den anställde. Blanketten fylls i och skrivs under av den anställde och skickas sedan till Försäkringskassan.