När en anställd är på resa för arbetsgivarens räkning, tjänsteresa, ska arbetsgivaren ersätta de merkostnader som den anställde får på grund av tjänsteresan. Det kan vara direkta utlägg som hotellkostnad, taxiresor m.m.

Arbetsgivaren ska också ersätta merkostnader som kan uppkomma på grund av att den anställde måste äta sina måltider på restaurang. Sådana kostnader ersätts genom att arbetsgivaren betalar ut traktamente.

Om en anställd använder sin egen bil i tjänsten kan arbetsgivaren ersätta kostnaden genom att betala ut milersättning.