För anställd som reser på tjänsteresa betalar i allmänhet arbetsgivaren en reseförsäkring. Reseförsäkringen omfattar vanligen, ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, kostnader vid sjukdom och olycksfall m.m. Reseförsäkringen är en skattefri förmån för den anställde.

Det kan vara svårt för arbetsgivaren att vid upphandlingen av reseförsäkring avgöra hur många resdagar företaget totalt kommer att ha under året. Man kan naturligtvis ha en viss ledning av tidigare års resdagar men vanligare är att man gör en preliminär uppskattning. Detta innebär att arbetsgivaren i slutet av året, eller när redovisningsdagen infaller, visar hur många resdagar såväl inrikes som utrikes man haft. Därefter sker en definitiv debitering av försäkringskostnaden.

Detta innebär att man vid varje resa anger antalet resdagar. Eftersom traktamenten och kostnadsersättningar ofta betalas ut via lönen är det lämpligt att man registrerar antalet resdagar i lönesystemet. I samband med årsskifte kan man då i lönesystemet få uppgift om årets resdagar, inrikes och utrikes.