Lag

I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har en A-skattsedel kan även ha särskild A-skatt, s.k. SA-skatt. Arbetsgivaren gör vanligt preliminärskatteavdrag på löneutbetalningen men den anställde betalar även själv in den skatt som inte täcks av skatteavdragen.

I följande fall kan SA-skatt förekomma:

  • för delägare i handelsbolag betalar skatt och egenavgifter på sin andel av bolagets vinst via SA-skatt

  • för enskild företagare eller företag som inte kan få F-skattsedel eller som fått den återkallad

  • för personer som ska betala skatt för fastigheter, förmögenhet, kapitalinkomster eller annat som inte täcks av de skatteavdrag som arbetsgivaren gör

  • för den som har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och som själv ska betala in skatt i Sverige (i detta fall gör arbetsgivaren alltså inget skatteavdrag).

Beslut om SA-skatt fattas av Skatteverket och för att kunna få det måste en preliminär inkomstdeklaration göras. Beslutet visar hur mycket pengar som måste den anställde ska betala in till skattekontot varje månad.