Alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala någon form av skatter eller avgifter har ett skattekonto. På skattekontot registreras företagets inbetalningar i form av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Här redovisas också inbetald F-skatt.

Varje månad då någon transaktion skett på skattekontot gör Skatteverket en avstämning och skickar ut ett kontoutdrag. Om det finns ett underskott på skattekonto får kontohavaren en uppmaning att betala in underskottet senast en viss förfallodag.

Det som tidigare benämndes kvarskatt utgör nu ett underskott på skattekontot. Arbetsgivarens skyldighet att göra kvarskatteavdrag togs bort i samband med att systemet med skattekonton infördes. Numera ska den anställde själv betala in underskottet.

Om det finns ett överskott på skattekontot betalas det ut vid följande tillfällen:

  • överskjutande ingående moms

  • nedsättning av tidigare beskattningsbeslut

  • slutlig skatt, d.v.s. överskjutande skatt.

Inbetalning av skatter och avgifter till skattekontot ska ske vid vissa förfallodagar. För att en inbetalning ska ha gjorts i rätt tid ska den vara bokförd på skattekontot senast på förfallodagen. Att gå till posten och betala på förfallodagen räcker alltså inte.

Förfallodatum för inbetalning av moms, skatt och avgifter beror på företagets omsättning.

Företag med omsättning under 40 miljoner kronor har en förfallodag per månad, den 12:e. Den 12:e maj ska arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för lön utbetald i april betalas in. Dessutom ska moms för mars månad deklareras och betalas. Förfallodagen är i januari och augusti den 17:e.

Företag med omsättning över 40 miljoner kronor har två förfallodagar per månad, den 12:e och den 26:e. Den 12:e april betalas arbetsgivaravgifter och avdragen skatt beräknad på lön utbetald i mars. Den 26:e april ska företaget deklarera och betala moms för mars. Dessutom ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars deklareras.

Kostnadsränta debiteras vid underskott på skattekontot. Räntan är i tre nivåer. En låg ränta som motsvarar basräntan, en mellannivå som är 125 % av basräntan och en hög ränta som motsvarar basräntan med tillägg på 15 %. Ränta på överskott på skattekontot är borttagen.

Skattekonto via internet

Firmatecknare, som lämnar arbetsgivardeklaration via internet, har automatiskt åtkomst till företagets skattekonto via internet. Där kan man då se aktuellt saldo, bokförda transaktioner, eventuellt kommande transaktioner och läsa om in- och utbetalningar.