Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Skogshuggare

Inom vissa yrkesgrupper kan den anställde ha kostnader för arbetets utförande. Kostnader för vilka arbetsgivaren betalar kostnadsersättning.