Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Skyddskommitté

Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Se även

arbetsmiljö