Avtal

Om en anställd är tjänsteman eller arbetare, beror på vilket kollektivavtal den anställde omfattas av. Det kollektivavtal som en anställd omfattas av, beror i första hand på vilka arbetsuppgifter som är aktuella.

Tjänsteman är en anställd som omfattas av ett kollektivavtal mellan ett medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och ett förbund inom PTK, t.ex. Unionen. Även om den anställde inte är medlem i fackförbundet omfattas han av reglerna i kollektivavtalet.