Lag

Bestämmelser om trängselskatt finns i lag (2004:629) om trängselskatt.

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt debiteras när en bil passerar ut eller in i Stockholms innerstad samt på Essingeleden och från och med 1 januari 2020 gäller nya regler för tider och belopp, vilka dagar som är avgiftsfria samt att man inför olika skattebelopp för högsäsong och lågsäsong.

Trängselskatt debiteras mellan klockan 06.00 och 18.29 på vardagar och beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt man passerar och beroende på om det är högsäsong eller lågsäsong. Trängselskatt tas inte ut på helgdagar och dag före helgdag (observera dock att det finns undantag gällande just dag före helgdag). Juli månad är avgiftsfri förutom de fem första vardagarna.

Det sammanlagda maximala skattebeloppet under ett kalenderdygn är 135 kronor under högsäsong och 105 kr under lågsäsong.

Trängselskatt i Göteborg

I Göteborg tas trängselskatt ut vardagar mellan 06.00 och 18.29 och beloppet varierar beroende på tidpunkt. Trängselskatten tas inte ut på helgdagar, dag före helgdag eller under juli månad. Det maximala beloppet per kalenderdag och fordon är 60 kronor.

Månadsvis betalning

Det är bilens ägare som är skattskyldig och som ansvarar för att skatten blir betald. Skattebeslut för föregående kalendermånad skickas i slutet av varje månad till fordonsägaren. Företag som har många fordon kan ansöka om att få alla bilar redovisade i en samlingsavi för enklare administration.

Om skatten inte betalas in i tid påförs fordonsägaren en tilläggsavgift på 500 kronor.

Avdragsrätt

Trängselskatten är en avdragsgill kostnad för både företag och privatpersoner.

Privatpersoner som uppfyller kraven för arbetsresor kan göra avdrag i inkomstdeklarationen för de kostnader som överstiger 11 000 kronor för inkomståret 2024.

Företag kan göra avdrag för trängselskatten på samma sätt som för parkerings- eller broavgifter.

Trängselskatt vid resor i tjänsten med privat bil

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt att få ersättning för debiterad trängselskatt som härrör sig till tjänsteresorna. Rutiner för hur ersättningen ska betalas behöver sättas upp av arbetsgivaren, exempelvis kan den anställde begära ersättning i en reseräkning.

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil

Trängselskatt som härrör sig till resor med förmånsbil debiteras arbetsgivaren eftersom det är arbetsgivaren som är den faktiska ägaren av fordonet men för trängselskatt som avser privata resor uppstår en skattepliktig förmån för den anställde. Tidigare ingick trängselskatt och andra typer av avgifter i förmånsvärdet på bilen men från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatt, bro-, väg eller färjeavgifter i förmånsvärdet.

För att beräkna förmånsvärdet behövs både underlaget för den debiterade trängselskatten och den anställdes körjournal där det är lämpligt att den anställde gör noteringar om antal passager vid betalstationer.

För dagar då den anställde har gjort både privata resor och resor i tjänsten och uppnått maxbeloppet kan det vara svårt att räkna fram förmånsbeloppet. Skatteverket har därför tagit fram en förenklad beräkningsmodell baserad på proportioneringsregeln. Läs mer om beräkningen på Skatteverkets hemsida, ange sökord ”trängselskatt”.

Förmånen ska tas upp till beskattning med två kalendermånaders förskjutning, d.v.s. privata passager som gjorts i januari tas upp på den anställdes lön i mars. Detta beror på de intervall som trängselskatten redovisas av Transportstyrelsen.

Man kan också bestämma att de anställda får betala sina privata passager genom nettolöneavdrag och i det fallet uppstår ingen skattepliktig förmån.

Bokföring

Företagets kostnad för, trängselskatt debiteras konto 5616 Trängselskatt, avdragsgill.