Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

T-shirt

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas finns i inkomstskattelag (1999:1229).