Lag

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen uppvakta de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

När en anställd fyller t.ex. 50 eller 60 år eller då en anställning upphör kan arbetsgivaren uppvakta med en gåva. Förutsättningen är att anställningen pågått i minst sex år.

Arbetsgivare kan också uppvakta någon som varit anställd en längre tid, t.ex. ”guldklockan” vid 25 års anställning.

Om en uppvaktning ska vara skattefri, får värdet inte överstiga 15 000 kronor inklusive moms. Det beloppet är ett gränsvärde, d.v.s. om värdet överskrids ska hela beloppet tas upp till beskattning som en löneförmån.

Arbetsgivaren får ge en gåva vid högst ett tillfälle utöver gåvan vid anställningens upphörande.

Om arbetsgivaren ger gåvor vid andra tillfällen än de ovan nämnda är det en skattepliktig förmån. Förmånen ska då värderas till marknadsvärde, d.v.s. det pris man kan köpa gåvan för.

Arbetsgivaren kan dock uppvakta vid andra tillfällen, t.ex. när en anställd blir förälder, med en blombukett eller annan enklare gåva. Detta betraktas då som en personalvårdsförmån.

Kommentar

Om beloppen ovan överskrids blir hela beloppet en skattepliktig förmån. Värdet på förmånen görs enligt marknadsvärde, d.v.s. priset som den aktuella gåvan kan köpas för på orten inklusive moms. Om gåvan ingår i företagets ordinarie sortiment ska värdet sättas enligt företagets försäljningspris.

Bokföring

Arbetsgivarens utgifter för gåvor till anställda debiteras konto 7631 Utgifter för skattefria gåvor till anställda. Om gåvan till den anställde är skattepliktig debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar eller aktuellt lönekonto.

Beskattning

Om ett skattepliktigt belopp uppstår vid gåvor till anställda enligt ovan, ska värdet behandlas som en skattepliktig förmån. Värdet ökar den anställdes skatteberäkningsunderlag och den skatt som dras från den anställdes bruttolön ökar.

Värdet redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.