Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Utbetalningslista

 

När löneberedningen är färdig ska en s.k. bank- eller utbetalningslista kunna tas ut från systemet. På utbetalningslistan ska finnas den anställdes namn, personnummer och bankkontonummer samt uppgift om nettolön.

Utskriven banklista lämnas till utbetalande bank senast tre dagar före utbetalningsdatum. Vissa banker kräver ytterligare tid.

När lönen ska sättas in på bankkonto finns olika rutiner beroende på vilken bank som används. Vanligt är att Bankgirocentralen ombesörjer insättning på de anställdes bankkonto. Detta sker genom att en fil skapad i lönesystemet förs över till bankgirocentralen. Filen ska skickas senast kl. 19.00 två dagar före löneutbetalningsdatum.

Swedbanks SUS-rutin är ett annat sätt att göra insättning på de anställdas bankkonton. Den fil som skapas ur lönesystemet har inte den anställdes bankkontonummer angiven, utan identifieringen sker via personnumret. I de här fallen meddelas bankkontonumret till banken före löneutbetalning och personnummer och bankkontonummer kopplas ihop.

Nordea ombesörjer också insättning på de anställdas konton. Man går då via ett upplagt personkonto. Om den anställde inte vill använda det upplagda personkontot, kan han begära överföring till annat bankkonto.

Clearingnummer

Den anställdes bankkontonummer föregås av vanligen fyra siffror, s.k. clearingnummer. Av detta kan man utläsa i vilken bank den anställde har sitt bankkontonummer. Här följer en förteckning på de vanligaste bankernas clearingnummer:

Clearingnummer

Bank

1100-1199

Nordea

1200-1399

Danske Bank

1400-2099

Nordea

2300-2309

JP Nordiska

2310

Ålandsbanken

2311-2399

JP Nordiska

2950

Sambox

3000-3299

Nordea

3300

Nordea Personkonto

3301-3399

Nordea

3400-3409

Länsförsäkringar Bank

3410-3781

Nordea

3782

Nordea Personkonton

3783-4999

Nordea

5000-5999

SEB

6000-6999

Handelsbanken

7000-7120

Swedbank

7121-7122

Sparbanken i Enköping

7123-8104

Swedbank

8079-6

Färs & Frosta Sparbank

8105

Sambox

8106-8999

Swedbank

8264

Sparbanken Nord

8304-8

Alingsås Sparbank

8305-5

Sparbanken i Enköping

8313-9

Sparbanken 1826

8393-1

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

9020-9029

Länsförsäkringar Bank

9040-9049

Citibank

9050-9059

HSB Bank

9060-9069

Länsförsäkringar Bank

9080

Calyon Bank

9090-9099

ABN AMRO

9100

Nordnet Bank

9120-9124

SEB

9130-9149

SEB

9150-9169

Skandiabanken

9170-9179

Ikano Bank

9180-9189

Danske Bank

9190-9199

Den Norske Bank

9200-9209

Stadshypotek Bank

9230

Bank2

9231-9239

SalusAnsvar Bank

9260-9269

Gjensidige NOR Sparebank

9270-9279

ICA Banken

9280-9289

Resurs Bank

9290-9299

Coop Bank

9300-9329

Sparbanken Finn

9330-9349

Sparbanken Gripen

9400

Forex Bank

9460

GE Money Bank

9469

GE Money Bank

9500-9547

Plusgirot Bank

9548

Ekobanken

9549

JAK Medlemsbank

9550

Avanza Bank

9960-9969

Plusgirot Bank

Kommentar

Det är när personregistret i lönesystemet läggs upp, som grunden till banklistan görs. Det är otroligt viktigt att rätt kontonummer anges i personregistrets fält för kontot. Om den anställde är det minsta osäker på sitt bankkontonummer, försök få se något dokument ifrån banken där kontonumret framgår. Att betala in lön till fel bankkontonummer är varje löneadministratörs mardröm.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...