En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Arbetsgivaren kan t.ex. ge en julgåva skattefritt till den anställde. Förutsättningen för skattefrihet är att gåvans värde inte överstiger 550 kronor inklusive moms och inte är kontanta pengar.

I många företag har man idag slutat ge julgåvor till anställda, kunder och leverantörer. I stället sätter företaget in ett belopp till någon välgörenhetsorganisation, t.ex. Rädda Barnen eller till något annat behjärtansvärt ändamål. Ofta meddelar man i personaltidning eller annat forum att man avstår från julgåvor.

Ibland kan också en anställd avstå från en gåva, vid t.ex. 50-årsdagen mot att arbetsgivaren i stället betalar motsvarande belopp till en välgörenhetsorganisation.

Det belopp som sätts in till välgörenhet är dock inte en avdragsgill kostnad för företaget. Detta trots att kostnaden för inköp av julgåvor eller gåvor vid en högtidsdag hade varit avdragsgill.