Möjligheten att få vårdnadsbidrag togs den bort 1 januari 2016.