Innehåll

Definition

Enligt Ekonomistyrningsverket består Staten av myndigheter under regering och riksdag inklusive affärsverken. Enligt momslagen ingår däremot inte affärsverken eller de statliga bolagen i denna definition. Det innebär att med Staten i momshänseende avses andra verk än affärsverken t.ex. Jordbruksverk och olika myndigheter som t.ex. polis- och åklagarmyndighet.

Del av staten

Exempel

Staten

Domstolsverket

Polismyndigheten

Skatteverket

Affärsverken

Utgör inte Staten enligt momslagen

Luftfartsverket

Sjöfartsverket

Svenska Kraftnät

Statliga bolag

Utgör inte Staten enligt momslagen

LKAB

Svenska spel

Systembolaget

Lagrum

1 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Då de statliga bolagen och affärsverken inte omfattas av den momsmässiga definitionen av staten ska reglerna som gäller för vanliga företag gälla vid bedömning av skattskyldighet och därmed redovisning av utgående och ingående moms.