Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara.

Tjänsten beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning om den säljs till en beskattningsbar person. För andra situationer finns en specialregel.