Innehåll

Definition

En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontanter och beloppet måste anses vara skäligt.

Exempel på enklare förmåner är kaffe, te eller andra förfriskningar. Även en blombukett på en anställds högtidsdag kan anses omfattas av inkomstskattefrihet.

Lagrum

13 kap. 6, 24-26 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

8 kap. 3 § och 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

För momsavdrag gäller generellt att avdrag medges för ingående moms som hänför sig till inköp i momspliktig verksamhet. Den som bedriver blandad verksamhet (momspliktig och icke momspliktig verksamhet) har begränsad avdragsrätt för moms. För privata kostnader medges inte avdrag för moms.

När det gäller personalvårdsförmåner av mindre värde hänvisar momsreglerna till vad som gäller inkomstskattemässigt. Momsavdrag kan därmed medges för det som räknas som personalvård av mindre värde, förutsatt att företaget i fråga bedriver momspliktig verksamhet. Det innebär att momsavdrag kan medges för inköp av en blombukett.

Kommentar

Många arbetsgivare köper regelbundet frukt till sina anställda. Även detta räknas som en inkomstskattefri personalvårdsförmån. En övertidsmacka och dricka av något slag till personal som arbetar övertid kan också räknas som skattefri personalvårdsförmån.