Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Co-location

Co-location är en dataservertjänst som innebär att företag delar på utrymmet i en datorhall. Samplacering av IT-utrustning i ett datacenter kan vara ett alternativ till eget datacenter.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat (210204, målnr: 5829-19) ett företags dataservertjänster (co-location) i form av konnektivitet, flexibel kapacitet och tillgång till tjänster direkt i ett datacenter. I målet hade kunderna en exklusiv rätt att disponera ett visst utrymme i datacentret där de förvarar sin IT-utrustning.

I frågan om detta var en momsfri fastighetstjänst eller inte, hänvisades till EU-domstolens dom (200702, C-215/19) där domstolen konstaterar att datacentertjänster, i form av tillgång till skåp för förvaring av serverutrustning men även kringtjänster såsom övervakning av temperatur och fukt, kylning med mera, inte utgjorde en momsfri uthyrning av fast egendom och inte heller en tjänst med anknytning till fast egendom. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att högt specialiserade co-locations-tjänster och det som kunderna huvudsakligen efterfrågar bör anses vara tillgången till konnektivitet. Rätten att disponera ett visst utrymme i datacentret ansågs vara av underordnad betydelse och tjänsten var därför momspliktig.

Se även

fastighet