Förmedling av värdepapper är momsfritt, dvs. förmedling av en mäklare som handlar på börsen mot att ett courtage erhålls. Både förmedling i eget namn och i uppdragsgivarens namn omfattas av undantaget och är momsfritt. Det kan i många fall vara en svår bedömning att avgöra om en tjänst utgör t.ex. en momsfri förmedling av en finansiell tjänst eller om det kan anses utgöra momspliktig förmedling av kunder. Undantaget för finansiella tjänster är generellt ett område inom momsbeskattningen som är komplicerat. Se vidare ordet finansiell tjänst.