Definition

En fakturadatummetod innebär att säljaren ska redovisa den utgående momsen i den månad när fakturan har utfärdats. Om köparen har avdragsrätt för ingående moms så får momsen redovisas i samma ordning som gäller för den utgående momsen hos säljaren.

Fakturadatummetoden är ett avsteg från de regler som gäller generellt för redovisning av moms, dvs. faktureringsmetoden och bokslutsmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att momsen huvudsakligen redovisas och dras av i den redovisningsperiod då fakturor enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Bokslutsmetoden är en kontantmetod som innebär att momsen redovisas när man får betalt eller betalar fakturor och endast vid bokslutet tas hänsyn till utestående kund- och leverantörsfakturor.