Innehåll

Definition

En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontanter och beloppet måste anses vara skäligt.

Exempel på enklare förmåner är kaffe, te eller andra förfriskningar. Detsamma gäller frukt till personalen.

Lagrum

8 kap. 3 § och 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För momsavdrag gäller generellt att avdrag medges för ingående moms som hänför sig till inköp i momspliktig verksamhet. Den som bedriver blandad verksamhet (momspliktig och icke momspliktig verksamhet) har begränsad avdragsrätt för moms. För privata kostnader medges inte avdrag för moms.

När det gäller personalvårdsförmåner av mindre värde hänvisar momsreglerna till vad som gäller inkomstskattemässigt. Momsavdrag kan därmed medges för det som räknas som personalvård av mindre värde, förutsatt att företaget i fråga bedriver momspliktig verksamhet. Det innebär att momsavdrag kan medges för inköp av fruktkorg.

Kommentar

En övertidsmacka och dricka av något slag till personal som arbetar övertid kan också räknas som skattefri personalvårdsförmån.

En blombukett på en anställds högtidsdag kan även anses omfattas av inkomstskattefrihet.