Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Informationstjänst

På momsområdet skiljer man på informationstjänster och utbildningstjänster/pedagogiska aktiviteter.

Utbildning kan vara mer eller mindre omfattande och såväl momspliktig (25 %) som momsfri. Den momsfria utbildningen finns framför allt inom det offentliga skolväsendet. Som informationstjänst räknas normalt kortare anföranden som t.ex. turistinformation och guidning.

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. Beskattning sker enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till en beskattningsbar person (B2B). Om tjänsten istället säljs till annan än en beskattningsbar person (B2C) finns en specialregel. För den aktuella tjänsten är det av särskild vikt att fastställa var privatpersonen är bosatt och var tjänsten faktiskt nyttjas.

Lagrum

5 kap. 5-6 §§ och 16-18 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland.

Vid försäljning av informationstjänster sker beskattning enligt våra två huvudregler för tjänster till beskattningsbar person respektive icke beskattningsbar person, t.ex. en privatperson. Under ordet tjänstebeskattning återfinns bland annat en sammanställning över dessa regler.

När det gäller distansundervisning som tillhandahålls på elektronisk väg, dvs. interaktiv eller databaserad undervisning, beskattas den tjänsten normalt enligt reglerna för elektroniska tjänster.

Begränsad utbildning och information som ges i samband med försäljning av varor eller tjänster anses normalt underordnad själva försäljningen av varan eller tjänsten. Det sker därför ingen särskild beskattning av utbildningen eller informationen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...