Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Ingående moms

Definition

Med ingående moms eller ingående skatt som den också kallas, avses skatt som är en del av den ersättning som erläggs vid ett inköp av varor och tjänster. För att ingående moms ska komma ifråga krävs att omsättningen (t.ex. försäljning) medfört skattskyldighet för säljaren. När t.ex. ett företag mottar en inköpsfaktura från en leverantör så utgör den debiterade momsen på fakturan ingående moms.

Till och med 2014 gällde att när ett momsregistrerat företag importerar från tredje land (dvs. land utanför EU) påförde Tullverket normalt importmoms. Importmomsen återfanns antingen direkt på en Tullräkning (fakturan som Tullverket ställer ut) eller på en faktura från en speditör eller annat indirekt ombud som hanterat importen åt det importerande företaget och därefter vidarefakturerade importmomsen till företaget som importerar. Denna importmoms utgjorde också ingående moms. Från år 2015 förändras handeringen av importmoms och Skatteverket kommer istället att momsbeskatta import genom förvärvsmoms för den som är momsregistrerad. För den som inte är momsregistrerad är Tullverket även fortsättningsvis beskattningsmyndighet och påför importmoms.

Vid inköp av varor från EU eller inköp av vissa tjänster (t.ex. konsulttjänster) från utlandet (dvs. inköp från både EU och tredje land) erhålls normalt en inköpsfaktura utan debiterad utländsk moms. Köparen ska istället förvärvsbeskatta sig i Sverige. Denna förvärvsskatt redovisas i skattedeklarationen som utgående skatt. Om köparen har rätt till avdrag för ingående moms så utgör förvärvsskatten eller del av förvärvsskatten även ingående moms.

Det kan även förekomma omvänd lokal beskattning för vissa transaktioner som sker inom Sverige och där säljaren inte behöver debitera svensk moms utan låter den svenske köparen redovisa momsen istället genom förvärvsmoms. Sådana regler har exempelvis införts inom bygg- och skrotbranschen.

Dessutom kan det förekomma ingående moms i samband med s.k. jämkning av investeringsvaror. Jämkning innebär en korrigering av tidigare redovisad ingående moms vilket kan ske om andelen momspliktig verksamhet ökar eller minskar.

Lagrum

1 kap. 8 §, 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Bokföring

Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av kodning av momstransaktioner. Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att bokföra men vald lösning måste medföra en korrekt momsredovisning i en skattedeklaration eller vid momsredovisning i inkomstdeklaration.

Deklaration

Avdragsgill moms som debiterats på en faktura (oavsett skattesats), importmoms eller förvärvsmoms ska redovisas på rad 48 i skattedeklarationen.

Ingaende_moms_01

Kommentar

Om en säljare felaktigt debiterar moms i en faktura avseende en transaktion som inte ska beläggas med moms t.ex. avseende skadestånd, så ska den felaktiga momsen redovisas till staten sedan 1 januari 2008. Däremot får det inköpande företaget inte göra avdrag för denna moms. Enligt definitionen ovan så måste försäljningen ha medfört skattskyldighet för säljaren och även om säljaren felaktigt tagit ut moms så utgör därför beloppet inte moms. Detta är ett fel som kan uppkomma och som Skatteverket åtgärdar hos det företag som gör avdrag för felaktig ingående moms. Skatteverket kan även påföra skattetillägg som straff för detta felaktiga avdrag. Den som gör avdrag för ingående moms måste också säkerställa att man har en faktura som uppfyller momslagens regler. Det är därför viktigt att företag som gör inköp kontrollerar den ingående momsen och i tveksamma fall ifrågasätter påförd moms och fakturainnehållet även i sina inköpsfakturor. Det är dock säljaren som har det huvudsakliga ansvaret för att en moms är korrekt debiterad men i egenskap av köpare har man även en skyldighet att reagera på fakturor med moms som ser uppenbart felaktig ut.

EU-domstolen har uttalat sig om när skattemyndigheter kan neka ett företag avdragsrätt för ingående moms då fakturan är ofullständig (130508, C-271/12). I det aktuella fallet hade ett bolag i en koncern tillhandahållit tjänster till andra koncernbolag. Den nationella skattemyndigheten nekade de köpande koncernbolagen avdragsrätt för ingående moms då myndigheten ansåg att fakturorna var ofullständiga. Fakturorna saknade uppgift om pris per enhet eller det antal timmar som arbetet avsåg. Bolaget kompletterade underlaget med avtal och handskrivna uppgifter med de saknade uppgifterna. EU-domstolen kom fram till att en skattemyndighet har rätt att neka avdragsrätt med hänvisning till att fakturan är ofullständig. Detta gäller i vart fall när kompletteringarna har gjorts efter det att skattemyndigheten fattat sitt beslut att neka avdragsrätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...