Deklaration

Möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen har tagits bort. Från och med inkomståret 2013 redovisar man i stället i en mervärdesskattedeklaration. När deklarationen ska avlämnas se vidare deklarationsdatum.