Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Inkomstdeklaration

Deklaration

I skatteförfarandelagen har möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen tagits bort. Från och med inkomståret 2013 redovisar man i stället i en mervärdesskattedeklaration. När deklarationen ska avlämnas se vidare deklarationsdatum.