Om en vara eller tjänst säljs till en köpare i annat land kan omsättningen vara gjord utomlands. Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan då fakturan skickas utan svensk moms och i vissa fall kan ett svenskt företag behöva debitera ett annat lands moms. Se vidare orden digital handel, EU-handel, export och tjänstebeskattning.