Beskattning

En arbetsgivare får köpa in julgåvor av mindre värde till sina anställda utan att det föreligger en skattepliktig förmån för den anställde vid inkomstbeskattningen. För det krävs att:

  • värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms och

  • att julgåvan inte utgörs av kontanter.

Om värdet överstiger 500 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan. Skattfrihet gäller inte heller om gåvan lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check, postväxel, presentkort som inte avser en bestämd vara.

Skatteverket har uttalat att momsavdrag ska medges trots att det är privat konsumtion som avses. Arbetsgivaren har därmed rätt att dra av momsen som ingår i de 500 kronorna i samma omfattning som gäller för annan ingående moms i företaget. Om företaget har begränsad avdragsrätt då man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på inköpet av en julgåva begränsas.

Bakgrunden till att avdrag medges för den ingående momsen i samband med inköp av julgåvor av mindre värde, sedvanliga jubileumsgåvor och minnesgåvor till personalen är att denna typ av kostnader med begränsat marknadsvärde anses utgöra ett normalt inslag i ett företags verksamhet.

Kommentar

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla inkomstskattemässigt. För enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, cirka 300 kronor, medges avdrag om det finns en direkt anknytning till företagets verksamhet eller gåvan utgörs av enklare presentartiklar. Dessa gåvor är ofta försedda med det givande företagets namn eller firmamärke. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Vid inköp av reklamgåvor medges avdrag enligt allmänna momsregler. Det innebär att för inköp av reklamgåvor får ingående moms dras av i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av all moms på sina inköp av reklamgåvor. Om företaget har begränsad avdragsrätt då man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på inköpet av reklamgåvor begränsas.

Under pandemin utvidgades möjligheten att ge gåvor till anställda. Se vidare ordet corona.

Läs mer om gåvor i Redovisa Rätt och Rätt Skatt.