Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Julgåva

Beskattning

En arbetsgivare får köpa in julgåvor av mindre värde till sina anställda utan att det föreligger en skattepliktig förmån för den anställde vid inkomstbeskattningen. För det krävs att:

  • värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms (1 450 kronor inklusive tillfällig gåva under 2020) och

  • att julgåvan inte utgörs av kontanter.

Om värdet överstiger 450 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan. Skattfrihet gäller inte heller om gåvan lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check, postväxel, presentkort som inte avser en bestämd vara.

Skatteverket har uttalat att momsavdrag ska medges trots att det är privat konsumtion som avses. Arbetsgivaren har därmed rätt att dra av momsen som ingår i de 450 kronorna i samma omfattning som gäller för annan ingående moms i företaget. Om företaget har begränsad avdragsrätt då man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på inköpet av en julgåva begränsas.

Bakgrunden till att avdrag medges för den ingående momsen i samband med inköp av julgåvor av mindre värde, sedvanliga jubileumsgåvor och minnesgåvor till personalen är att denna typ av kostnader med begränsat marknadsvärde anses utgöra ett normalt inslag i ett företags verksamhet.

Under perioden 1 juni till och med 31 december 2020 får arbetsgivare ge sina anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor. Den tillfälliga gåvan får kombineras med julgåvan upp till ett värde av 1 450 kronor. Gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. Skatteverket anser att någon begränsning av avdragsrätten för ingående moms på grund av privat konsumtion inte behöver ske om förmånen är skattefri för de anställda vid inkomstbeskattningen.

Kommentar

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla inkomstskattemässigt. För enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, cirka 300 kronor, medges avdrag om det finns en direkt anknytning till företagets verksamhet eller gåvan utgörs av enklare presentartiklar. Dessa gåvor är ofta försedda med det givande företagets namn eller firmamärke. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Vid inköp av reklamgåvor medges avdrag enligt allmänna momsregler. Det innebär att för inköp av reklamgåvor får ingående moms dras av i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av all moms på sina inköp av reklamgåvor. Om företaget har begränsad avdragsrätt då man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på inköpet av reklamgåvor begränsas.

Läs mer om gåvor i Redovisa Rätt och Rätt Skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...