Kommentar

Fakturan är ett viktigt dokument då den utgör den vanligaste handlingen som utvisar krav på betalning av en såld vara eller tjänst. I momshänseende är handlingen mycket viktig då den dessutom utgör det underlag som ska finnas för att styrka (bevisa) avdragsrätten för ingående moms.

Ett vanligt missförstånd är att en kontokortsfaktura med sammanställning över köp är det underlag som berättigar till momsavdrag. Denna sammanställning är endast en sammanställning över transaktioner att betala och berättigar inte till momsavdrag. I dessa fall är det i stället de underliggande kvittona och fakturorna som är det underlag som ska presenteras för att få göra avdrag för moms.

Endast i ett specifikt fall godtar Skatteverket kontokortsfakturan som underlag och det är för s.k. ”purchasing card” (Skatteverkets skrivelse 040818, dnr: 130 439981-04/1152). För dessa kort har ett företag ett särskilt avtal med kontokortsföretaget om att t.ex. en anställd får använda kortet för specifika inköp. I dessa fall ställs inga kvitton eller fakturor ut vid inköpstillfället utan i stället ställs en samlingsfaktura ut månadsvis och denna samlingsfaktura berättigar till momsavdrag. Vanliga kontokort är däremot inte upplagda på detta sätt utan sammanställningen är endast ett underlag för att reglera betalningen.