Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Leveransvillkor

Beskattning

En omsättning uppstår när en vara överlåts mot ersättning och då rätten att förfoga över varan som ägare övergår till någon annan. Det innebär att omsättning av vara och leverans inträffar vid samma tidpunkt. Förutom att den rättsliga förfoganderätten ska överföras på köparen genom avtal ska också den faktiska förfoganderätten och den ekonomiska risken övergå till köparen. Det civilrättsliga avtalet är inte avgörande men kan ge vägledning vid bedömning av om en transaktion innebär en sådan överföring av förfoganderätten som avses i momshänseende inom EU-rätten.

INCOTERMS är olika leveransklausuler som har definierats av den Internationella Handelskammaren för att reglera när en vara ska anses vara avlämnad vid handel av mer betydande omfattning. Leveransvillkoren enligt INCOTERMS framgår av följande länk:www.incoterms.se.

Begreppet leverans kommenteras tillsammans med begreppet omsättning i ett ställningstagande från Skatteverket (190115, dnr: 202 398393-18/111).

Se även

omsättning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...