Ordet momspliktig kan användas i olika sammanhang. Ett företag kan vara momspliktigt, dvs. det säljer varor och tjänster med moms. Företaget är då betalningsskyldigt för moms. I andra sammanhang används ordet t.ex. för en momspliktig försäljning av en vara eller tjänst. Momspliktig används då för att särskilja försäljningen från en undantagen (momsfri) försäljning.

Vilka varor och tjänster är då momspliktiga och vilka är undantagna och momsfria? Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen är momsfri. Det finns en stor mängd undantag från moms och även undantag från undantaget, dvs. transaktioner som ska momsbeläggas.