Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Momsskyldig person

Med momsskyldig avses det företag eller den person som är skyldig att debitera moms på en transaktion, dvs. någon är skattskyldig till moms. Det är många gånger säljaren som är momsskyldig men vid gränsöverskridande transaktioner försöker man så långt det går att ge köparen en skyldighet att redovisa moms på sitt inköp, s.k. förvärvsmoms. På så vis behöver inte köparen betala moms i ett annat land.

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

omsättning görs av varor eller tjänster

omsättningen är momspliktig

omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

omsättningen görs inom landet.

Definition

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • omsättning görs av varor eller tjänster

  • omsättningen är momspliktig

  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

  • omsättningen görs inom landet.

Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

momsskyldig_person_01

Både säljaren och köparen kan i olika situationer vara skattskyldiga för en omsättning.

Exempel på när köparen blir skyldig att redovisa moms på sitt förvärv (förvärvsmoms):

  • en beskattningsbar person har köpt och fått varor levererade från ett annat EU-land

  • en svensk beskattningsbar person har köpt tjänster (huvudregelstjänster - B2B) från utlandet.

Exempel på när säljaren kan välja att själv redovisa moms i Sverige eller överlåta på köparen att redovisa moms på sitt förvärv:

  • ett utländskt företag reparerar en fastighet som ligger i Sverige.

Lagrum

1 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Många länder inom EU har en omsättningsgräns som innebär att med en omsättning under tröskelvärdet så är man inte skattskyldig till moms. Sverige har tidigare inte haft en nedre gräns under vilken man inte är skattskyldig till moms, dvs. man har varit skattskyldig från första kronan. Från och med 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms i Sverige. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader. Se fler detaljer under ordet omsättningsgräns.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...