MOSS är en förkortning av ”Mini One Stop Shop”. Det var benämningen på den särskilda ordning för redovisning av moms som fanns till 1 juli 2021. I samband med att EU införde nya e-handelsregler på momsområdet utökades den särskilda ordningen till OSS, ”One Stop Shop”.

MOSS var ett förenklat förfarande för att redovisa försäljning av telekommunikations-, sändnings- och elektroniska tjänster till icke beskattningsbar person (B2C) inom EU, t.ex. en privatperson. Denna försäljning kan sedan 1 juli 2021 redovisas tillsammans med t.ex. e-handel B2C enligt det nya förenklade förfarandet OSS.