Innehåll

Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

MOSS - mini-one-stop-shop

Definition

MOSS är en förkortning av ”mini-one-stop-shop” den svenska benämningen är ”en enda kontaktpunkt” på den särskilda momsredovisning som kan göras vid digital handel. Med anledning av ökad global och digital handel förändrades beskattningslandsreglerna 2015 för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som säljs till någon som inte är en beskattningsbar person (B2C), till exempel en privatperson inom EU. På grund av skattekonkurrens mellan länderna ändrades beskattningsprincip från beskattning i säljarens land till en beskattning i köparens land dvs. en beskattning i det EU-land där privatpersonen finns.

Sedan 2015 innebär därför reglerna för beskattning av telekommunikations-, sändning- och elektroniska tjänster att beskattning ska ske i köparens land när köparen är en icke beskattningsbar person B2C inom EU, t.ex. en privatperson. Beskattning ska ske där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Detta leder till att en svensk säljare kan tvingas redovisa moms i andra EU- länder. För att underlätta redovisning av moms i andra EU-länder har Skatteverket en e-tjänst i form av en särskild ordning genom ”en enda kontaktpunkt” eller på engelska ”mini-one-stop-shop”, även förkortat MOSS. I dagligt tal används begreppet MOSS-deklaration. Som ett alternativ till MOSS kan säljaren välja att registrera sig för moms i alla EU-länder där det finns köpare.

MOSS är ett förenklat förfarande för att kunna redovisa moms i de EU-länder där man har köpare men det är även ett system med vissa begränsningar. Redovisar man enligt MOSS kan man t.ex. inte göra avdrag för den eventuella utländska ingående momsen på kostnader via sin MOSS-deklaration. Istället får man begära återbetalning av moms enligt gällande regler för återbetalning av moms till utländska företagare. Det sker normalt via Skatteverkets portal för återbetalning av utländsk moms.

För mer information om MOSS och teknisk vägledning hänvisas till Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

I den momsreform som pågår inom EU har beslutats att regelverket vad gäller digital handel och redovisning via MOSS ska förändras och utvidgas i två olika omgångar. Från och med 2019 kan den som omsätter e-, tele- och sändningstjänster till konsumenter i andra EU-länder som understiger 99 680 kronor per år, välja att momsbeskatta tjänsterna i Sverige och tillämpa svensk moms istället för konsumtionslandets moms. Vidare kommer faktureringsreglerna i Sverige gälla för svenska säljare av dessa tjänster. Dessutom införs lättnader i beviskraven för företag med en omsättning understigande 100 000 euro vilket förenklar för mindre företag då de inte behöver samla in lika mycket information från sina kunder. Från och med 2021 sker fortsatta förändringar av momsbeskattningen av digital handel genom att bl.a. MOSS utvidgas med postorderhandel av fysiska varor inom såväl EU som från länder utanför EU.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%