Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Omsättningsland

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning ”görs inom landet”. För att kunna avgöra om Sverige får beskatta en transaktion eller inte, finns regler om beskattningsland, eller omsättningsland som det även kallas.

En grundläggande princip för momsen är att beskattningen sker i det land där varan eller tjänsten konsumeras enligt den så kallade destinationsprincipen. Denna används normalt vid handel mellan beskattningsbara personer, dvs. B2B (business to business). Inom EU tillämpas även ursprungsprincipen som innebär en beskattning i det land där säljaren finns eller är etablerad. Ursprungsprincipen tillämpas idag inom EU vid försäljning av varor till privatpersoner och i vissa fall vid försäljning till andra som inte är beskattningsbara personer, till exempel en allmännyttig ideell förening eller en myndighet. Vid handel med privatpersoner används ofta begreppet B2C (business to consumer). Med regler om e-handel som infördes 1 juli 2021 kommer fler fall B2C att beskattas där konsumtionen sker, dvs. där privatperson är bosatt.

Lagrum

5 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • omsättning görs av varor eller tjänster

  • omsättningen är momspliktig

  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

  • omsättningen görs inom landet.

Den beskattningsbara person som omsätter varor och tjänster inom landet, dvs. Sverige, ska normalt redovisa svensk moms. Man säger att Sverige är beskattningsland.

För att läsa vidare om i vilket land en vara eller tjänst ska beskattas hänvisas till:

  • försäljning och inköp av tjänster (tjänstebeskattning)

  • försäljning till privatpersoner (EU-vara till privatperson)

  • försäljning och inköp till företag med VAT-nummer (EU-vara till kund med VAT-nummer)

  • försäljning till företag utan VAT-nummer (EU-vara till kund utan VAT-nummer)

  • EU-reservregeln

Kommentar

Att avgöra rätt beskattningsland upplevs som ett av de svårare momenten i momsbeskattningen. Många gånger uppkommer felaktigheter då företag baserar momsbeskattningen på fakturaadressen eller var en tjänst rent fysiskt är utförd, i stället för att tillämpa ovanstående grundläggande principer som avgör beskattningslandet. När vissa tjänster beskattas där dessa utförs följer det av specialregler (se vidare tjänstebeskattning).