Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Omsättningsland

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning ”görs inom landet”. För att kunna avgöra om Sverige får beskatta en transaktion eller inte, finns regler om beskattningsland, eller omsättningsland som det även kallas.

En grundläggande princip för momsen är att beskattningen sker i det land där varan eller tjänsten konsumeras enligt den så kallade destinationsprincipen. Denna används normalt vid handel mellan beskattningsbara personer, dvs. B2B (business to business). Inom EU tillämpas även ursprungsprincipen som innebär en beskattning i det land där säljaren finns eller är etablerad. Ursprungsprincipen tillämpas idag inom EU vid försäljning av varor till privatpersoner och i vissa fall vid försäljning till andra som inte är beskattningsbara personer, till exempel en allmännyttig ideell förening eller en myndighet. Vid handel med privatpersoner används ofta begreppet B2C (business to consumer). Den momsreform som pågår inom EU innebär att fler fall B2C kommer att beskattas där konsumtionen sker enligt destinationsprincipen, bl.a. avseende digital handel.

För att uppnå en beskattning enligt ovanstående principer används olika typer av beskattningsregler, se vidare nedan.

Lagrum

5 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • omsättning görs av varor eller tjänster

  • omsättningen är momspliktig

  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

  • omsättningen görs inom landet.

Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

omsattningsland_01

Den beskattningsbara person som omsätter varor och tjänster inom landet, dvs. Sverige, ska normalt redovisa svensk moms. Man säger att Sverige är beskattningsland (ben 4 på mervärdessKATTEN är upppfyllt).

För att läsa vidare om i vilket land en vara eller tjänst ska beskattas hänvisas till:

  • försäljning och inköp av tjänster (tjänstebeskattning)

  • försäljning till privatpersoner (EU-vara till privatperson)

  • försäljning och inköp till företag med VAT-nummer (EU-vara till kund med VAT-nummer)

  • försäljning till företag utan VAT-nummer (EU-vara till kund utan VAT-nummer)

  • EU-reservregeln

Kommentar

Att avgöra rätt beskattningsland upplevs som ett av de svårare momenten i momsbeskattningen. Många gånger uppkommer felaktigheter då företag baserar momsbeskattningen på fakturaadressen eller var en tjänst rent fysiskt är utförd, istället för de ovanstående grundläggande principer som avgör beskattningslandet. När vissa tjänster beskattas där dessa utförs följer det av specialregler (se vidare tjänstebeskattning).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...