För tid fram till och med 30 juni 2023 är ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma att en omsättning ”görs inom landet”. Begreppet omsättningsland har efter införandet av nya mervärdesskattelagen 1 juli 2023 ersatts av begreppet platsen för beskattningsbara transaktioner eller något förenklat beskattningsland. Se vidare ordet beskattningsland.