Definition

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar med flera tilldelas ett organisationsnummer enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer. När en juridisk person registreras till moms hos Skatteverket så sker det med stöd av organisationsnumret. Med organisationsnumret som stomme får den juridiska personen ett VAT-nummer, SEXXXXXXXXXX01. VAT-numret inleds med SE, prefixet i svenska VAT-nummer, och efter organisationsnumret följer alltid 01. VAT-numret är det fullständiga registreringsnumret för moms. VAT-numret används vid handel med EU. Däremot kan organisationsnumret användas vid handel inom Sverige. Det förekommer att företag har förtryckt sitt organisationsnummer på sina kundfakturor. För att det ska vara godtagbart att endast ha organisationsnumret på fakturan enligt fakturakraven i momslagen så ska beteckningen organisationsnummer och VAT-nummer omnämnas vid raden där organisationsnumret är förtryckt. Observera att detta endast är godtagbart vid handel inom Sverige, då Skatteverket har gett uttryck för att en sådan praktisk hantering är godtagbar om det framgår att det angivna numret avser registrering till moms. När det gäller handel med utlandet är det ett fullständigt VAT- nummer som identifierar en skattskyldig person.

Exempel vid handel inom Sverige:

Org.nr/VAT-nr

556123-1234

Exempel vid EU-handel:

Org.nr/VAT-nr

SE556123123401

Kommentar

VAT är en förkortning för Value Added Tax (mervärdesskatt). VAT-numret är en viktig förutsättning för att EU-handeln ska fungera och det blev ännu mer fokus på VAT-numret fr.o.m. 2020. Sedan dess krävs ett giltigt VAT-nummer för att en säljare i en given situation ska kunna sälja varor inom EU utan att debitera moms.

Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan vid EU-handel och likaså ska VAT-numret anges i en periodisk sammanställning. VAT-numret fungerar som ett körkort. När ett svenskt företag säljer en vara till en köpare inom EU och följande förutsättningar är uppfyllda ska säljaren inte debitera svensk moms i fakturan:

  • en gränsöverskridande leverans görs mellan olika medlemsländer inom EU och

  • köparen åberopar sitt VAT-nummer, dvs. köparen anger att denne är momsregistrerad och har ett momsnummer (VAT-nummer) i ett annat EU-land än Sverige.

Respektive land inom EU har ett standardiserat format på sitt VAT-nummer.

Observera att det är säljarens skyldighet att kontrollera köparens VAT-nummer för det fall att köparen hör hemma i ett annat EU-land än Sverige. Säljaren ska även kontrollera att det föreligger identitet mellan VAT-numret och den som utger sig för att vara köpare. Om köparens VAT-nummer visar sig vara felaktigt ska säljaren fakturera försäljningen av varan med moms. Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Anledningen till att köparens VAT-nummer ska anges i en periodisk sammanställning är att skattemyndigheten i köparlandet ska kunna stämma av att köparen där redovisar moms på sitt förvärv (förvärvsbeskattning).