Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Organisationsnummer

Definition

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar med flera tilldelas ett organisationsnummer enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer. När en juridisk person registreras till moms hos Skatteverket så sker det med stöd av organisationsnumret. Med organisationsnumret som stomme får den juridiska personen ett VAT-nummer, SEXXXXXXXXXX01. VAT-numret inleds med SE, prefixet i svenska VAT-nummer, och efter organisationsnumret följer alltid 01. VAT-numret är det fullständiga registreringsnumret för moms. VAT-numret används vid handel med EU. Däremot kan organisationsnumret användas vid handel inom Sverige. Det förekommer att företag har förtryckt sitt organisationsnummer på sina kundfakturor. För att det ska vara godtagbart att endast ha organisationsnumret på fakturan enligt fakturakraven i momslagen så ska beteckningen organisationsnummer och VAT-nummer omnämnas vid raden där organisationsnumret är förtryckt. Observera att detta endast är godtagbart vid handel inom Sverige, då Skatteverket har gett uttryck för att en sådan praktisk hantering är godtagbar om det framgår att det angivna numret avser registrering till moms. När det gäller handel med utlandet är det ett fullständigt VAT- nummer som identifierar en skattskyldig person.

Exempel vid handel inom Sverige:

Org.nr/VAT-nr

556123-1234

Exempel vid EU-handel:

Org.nr/VAT-nr

SE556123123401

Lagrum

lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Kommentar

VAT är en förkortning för den engelska beteckningen för Value Added Tax (mervärdesskatt). VAT-numret är en viktig förutsättning för att EU-handeln ska fungera och det blir ännu viktigare fr.o.m. 2020. Då kommer ett giltigt VAT-nummer att krävas för att en säljare i en given situation ska kunna sälja varor inom EU utan att debitera moms.

Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan vid EU-handel och likaså ska VAT-numret anges i en periodisk sammanställning. VAT-numret fungerar som ett körkort. När ett svenskt företag säljer en vara till en köpare inom EU och följande förutsättningar är uppfyllda ska säljaren inte debitera svensk moms i fakturan:

  • En gränsöverskridande leverans görs mellan olika medlemsländer inom EU och

  • köparen åberopar sitt VAT-nummer, dvs. köparen anger att denne är momsregistrerad och har ett momsnummer (VAT-nummer) i ett annat EU-land än Sverige.

Respektive land inom EU har ett standardiserat format på sitt VAT-nummer.

Observera att det är säljarens skyldighet att kontrollera köparens VAT-nummer för det fall att köparen hör hemma i ett annat EU-land än Sverige. Säljaren ska även kontrollera att det föreligger identitet mellan VAT-numret och den som utger sig för att vara köpare. Om köparens VAT-nummer visar sig vara felaktigt ska säljaren fakturera försäljningen av varan med moms. Från 2020 har de formella reglerna skärpts. För att kunna sälja varor som levereras från Sverige utan svensk moms, kommer det vara ett absolut krav att köparen har ett giltigt VAT-nummer i ett annat EU-land. Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Anledningen till att köparens VAT-nummer ska anges i en periodisk sammanställning är att skattemyndigheten i köparlandet ska kunna stämma av att köparen där redovisar moms på sitt förvärv (förvärvsbeskattning).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...