Beskattning

Det förekommer att ett företag lämnar en reklamgåva. Med det avses gåvor av mer eller mindre obetydligt värde. Gåvorna ska ha en koppling till givarens sortiment eller tillverkning alternativt utgörs gåvan av enklare presentartiklar såsom t.ex. kepsar, pennor, pennknivar, miniräknare, nyckelringar, plånböcker och almanackor. Ofta är gåvan försedd med givarens företagsnamn och den saknar personlig karaktär. Beloppsramen 300 kronor exklusive moms är ett riktmärke enligt Skatteverket.

Lagrum

5 kap. 9 § kap. mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

2 kap. 2 § 2 st mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Enligt momslagen anses inte överlåtelse av varor utan ersättning som uttag, om varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och det sker för det givande företagets verksamhet. Med andra ord blir det inga momskonsekvenser när en gåva av mindre värde ges bort. Begreppet mindre värde kommenteras i förarbetena till lagen och där anges att av praktiska skäl kan ledning hämtas från inkomstskatteområdet.

Av Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation (SKV A 2017:26) framgår att avdrag för reklamgåvor medges med högst 300 kronor exklusive moms per person i inkomstskattehänseende. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock i RÅ 2010 ref. 33 att det beloppsmässiga avdraget för reklamgåvor ska avgöras i det enskilda fallet, och därefter medgavs avdrag med upp till 350 kronor inklusive moms.

Vid inköp av reklamgåvor medges avdrag enligt allmänna momsregler. Det innebär att för inköp av reklamgåvor får ingående moms dras av i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Beloppsramen 300 kronor exklusive moms gäller enligt Skatteverkets allmänna råd ovan. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av all moms på sina inköp av reklamgåvor. Om företaget har begränsad avdragsrätt på grund av att man bedriver blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på inköpet av reklamgåvor begränsas.