Definition

Momsen har en egen definition av begreppet tjänst. För att definiera begreppet tjänst hänvisas till begreppet vara och motsatsvis det som inte är en vara är en tjänst. Alla materiella ting är varor i momshänseende. Utöver dessa materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektrisk kraft som vara. Som tjänst räknas allt annat, dvs. allt som inte är vara.

Lagrum

5 kap. 26 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Det är viktigt att skilja begreppet vara från tjänst i momshänseende. Momslagen innehåller olika skatteregler för varor och tjänster. Skattesatserna för varor respektive tjänster kan variera och även beskattningslandet, olika specialregler som vinstmarginalbeskattning, omvänd beskattning, m.m.