Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Traktamente

Definition

Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. traktamenten och andra rese- och kostnadsersättningar, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. Traktamente, rese- och kostnadsersättningar är något som en anställd tar ut av sin arbetsgivare och således en signal att någon är anställd och inte är en beskattningsbar person i momshänseende. I momshänseende definieras dessutom utlägg på ett snävare sätt än i redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. Ett företag måste därför ta reda på hur de aktuella kostnaderna definieras i momshänseende och om det är fråga om

  • en kostnadskomponent,

  • ett utlägg i civilrättslig mening eller

  • ett inköp och en vidareförsäljning.

Se vidare ordet utlägg där utförlig förklaring och fakturaexempel återfinns.