Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Vara

Definition

Momsen har en egen definition av begreppet vara. Alla materiella ting utgör varor i momshänseende. Det innebär att såväl bilar, böcker och skruvar som en fastighet räknas som varor. Utöver dessa materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektrisk kraft som vara.

Lagrum

1 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Det är viktigt att skilja begreppet vara från tjänst i momshänseende. Momslagen innehåller olika skatteregler för varor och tjänster. Skattesatserna för varor respektive tjänster kan variera och även beskattningslandet, olika specialregler som vinstmarginalbeskattning, omvänd lokal beskattning m.m. Se vidare hjälplistan som återfinns på insidan av bokomslaget.