Definition

Momsen har en egen definition av begreppet vara. Alla materiella ting utgör varor i momshänseende. Det innebär att såväl bilar, böcker och skruvar som en fastighet räknas som varor. Utöver dessa materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektrisk kraft som vara.

Lagrum

5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Det är viktigt att skilja begreppet vara från tjänst i momshänseende. Momslagen innehåller olika skatteregler för varor och tjänster. Skattesatserna för varor respektive tjänster kan variera och även beskattningslandet, olika specialregler som vinstmarginalbeskattning, omvänd lokal beskattning m.m.