Innehåll

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet.

Sedan 2013 är momslagen ändrad genom att begrepp som ”yrkesmässig verksamhet”, ”näringsidkare” och ”företagare” tagits bort och ersatts med begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”.

Som exempel kan nämnas en bilhandlare som säljer bilar. Då känns det naturligt att moms ska redovisas. Om däremot en privatperson säljer sin bil ska inte moms redovisas. Vad är det som skiljer bilhandlaren från privatpersonen? Bilhandlaren är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap när denne säljer bilar. Privatpersonen vill i och för sig tjäna pengar men gör en enstaka försäljning utan att ha avsikt att regelbundet köpa och sälja bilar, dvs. denne är inte en beskattningsbar person.

Lagrum

4 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

4 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Med beskattningsbar person avses den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat. För mer information se vidare ordet beskattningsbar person.

Sedan 2017 har Sverige infört en omsättningsgräns. Den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen från 30 000 till 80 000 kronor. Vid omsättning under denna gräns kan man välja att stå utanför momssystemet.

Se vidare orden beskattningsbar person och omsättningsgräns.