Definition

En särskild funktion inom Skatteverket som kan överklaga Skatteverkets beslut i enskilda fall.

Lagrum

67 kap. 11 § SFL

Kommentar

Allmänna ombudet utses av regeringen och har en självständig roll gentemot Skatteverket. Genom att kunna överklaga och driva ärenden i domstol är tanken att allmänna ombudet ska säkerställa en enhetlig rättstillämpning. Allmänna ombudet kan även ansöka om förhandsbesked. Om allmänna ombudet överklagar ett beslut är inte längre Skatteverket part i målet.