Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Allmän pensionsavgift

Definition

En socialavgift som betalas av alla som omfattas av svensk socialförsäkring.

Lagrum

lagen om allmän pensionsavgift

Kommentar

Avgiften beräknas och betalas som en del av fysiska personers slutskatt. Avgiften betalas på inkomst av anställning och inkomst av näringsverksamhet. Reglerna om skattereduktion gör att det är sällan som man i praktiken betalar någon allmän pensionsavgift. Även skattereduktionen beräknas automatiskt i samband med slutskatten.

Deklaration

Man behöver inte ange underlaget i någon särskild ruta i deklarationen, avgiften beräknas på de inkomster man deklarerar.