Definition

Avbetalning av en skuld.

Kommentar

Amortering kan ske på olika sätt enligt en amorteringsplan.

På ett lån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort vid varje betalningstillfälle.

På ett annuitetslån betalas ränta och amortering med ett lika stort belopp varje månad. I början av lånets löptid är största delen av beloppet ränta och i slutet är största delen amortering.

På ett amorteringsfritt lån sker ingen amortering löpande, utan hela skulden betalas vid löptidens slut.